SEKAPUR SIRIH

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM 1 MALAYSIA

Selamat datang ke laman blog saya. Ini merupakan blog saya yang pertama. Syukur Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya menghasilkan blog ini walaupun tidak pernah membuatnya sebelum ini. Meskipun belum siap sepenuhnya tetapi saya sangat berpuas hati kerana ini adalah usaha saya sendiri dengan berpandukan cara-cara membina blog yang dipaparkan di Myguru dan merujuk berpandukan buku.

Sekalung terima kasih diucapkan kepada pensyarah yang dihormati, suami tersayang yang sentiasa memberikan sumber inspirasi dan rakan-rakan yang sentiasa memberikan sokongan.

Blog ini lebih menjurus kepada mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 tentang LINUS. Saya juga menyertakan beberapa video tentang mari belajar membaca. Selain itu, diselitkan juga beberapa gambar-gambar mengenai aktiviti saya di SK.Babalitan.

Saya berharap blog ini dapat membantu rakan-rakan pendidik dalam perkongsian ilmu. Pembinaan blog ini akan menjadi perintis untuk menghasilkan blog yang berkualiti pada masa akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Friday, 25 November 2011

RANCANGAN TAHUNAN LITERASI (PROGRAM LINUS) TAHUN 1

KEMAHIRAN

MEMBACA DAN MENULIS HURUF
1.1   Mengenal bentuk huruf dan menulis huruf kecil a-z
1.2   Mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf besar A-Z

MEMBACA SUKU KATA
2.1   Membaca dan menyembunyikan suku kata terbuka KV
2.2   Membaca dan menyembunyikan suku kata tertutup KVK
2.3   Membaca dan menyembunyikan suku kata tertutup KVKK
2.4   Membaca dan menyembunyikan suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny, dan sy

MEMBINA DAN MENULIS SUKU KATA
3.1   Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2   Membina dan menulis suku kata tertutup KVK
3.3   Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK
3.4   Membina dan menulis suku kata tertutu yang ada digraf ng, ny, dan sy

MEMBACA PERKATAAN
4.1     Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
4.2     Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
4.3     Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
4.4     Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka  KVK+KV
4.5     Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
4.6     Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV
4.7     Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK
4.8     Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK
4.9     Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK
4.10   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
4.11   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK
4.12   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
4.13   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
4.14   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
4.15   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
4.16   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
4.17   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
4.18   Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK
4.19   Membaca perkataan yang mengandungi diftong
4.20   Membaca perkataan yang mengandungi digraf
4.21   Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding
4.22   Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
4.23   Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN
5.1     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.2     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.3     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.4     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.5     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.6     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV
5.7     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV
5.8     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV
5.9     Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVK+KV
5.10   Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV
5.11   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK
5.12   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK
5.13   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVKK
5.14   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK
5.15   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVKK
5.16   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK
5.17   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK
5.18   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK+KVK
5.19   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVKK
5.20   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi ditfong
5.21   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
5.22   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi  vokal berganding
5.23   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi  konsonan bergabung
5.24   Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

MEMBACA RANGKAIAN KATA
6.1   Membaca rangkaian kata

MEMBINA DAN MENULIS RANGKAIAN KATA
7.1   Membina dan manulis rangkaian kata

MEMBACA AYAT
8.1   Membaca ayat tunggal
8.2   Memanahami ayat tunggal yang dibaca


MEMBINA DAN MENULIS AYAT TUNGGAL
9.1   Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar
         (FN+FN, FN+FK, FN+F, FN+FS)
9.2   Menulis ayat tunggal

No comments:

Post a Comment